علوم چهارم دبستان موضوع زیستگاه

حجم فایل : 4.8 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا علوم چهارم دبستان موضوع: زیستگاه گیاهان با استفاده از انرژی خورشیدی غذا سازی می کنند.
گیاهان تولید کننده ی مواد غذایی هستند.
همه ی موجودات زنده ای که از گیاهان تغذیه می کنند، مصرف کننده نامیده می شوند. روابط غذایی بین موجودات زنده را زنجیره غذایی می گویند.
روباه خرگوش گیاه سبز
گوشت خوار گیاه خوار
مصرف کننده تولید کننده
هر زنجیره ی غذایی بین تولید کننده (گیاهان) و مصرف کننده ( گیاه خوار و گوشت خوار ) تشکیل شده است. ارتباط چند زنجیره ی غذایی با هم را شبکه ی غذایی می گویند. هر چه در اطراف شما وجود دارد و بر زندگی شما اثر می گذارد ،محیط زیست شما را تشکیل می دهد.
خورشید ، هوا ، جانوران ، خانه ، مدرسه ، آب ، غذا ، خاک و افرادی که با شما رابطه دارند همگی جزء محیط زیست شما هستند.
محیط زیست جانداران مختلف شبیه به هم نیست. هر موجود زنده در جایی زندگی می کند که برای تغذیه، تنفّس، رشد، تولیدمثل و حرکت کردن او مناسب باشد. به این مکان ، زیستگاه آن موجود زنده می گویند.
زیستگاه بعضی از ماهی ها رودخانه، دریاچه، دریا و اقیانوس است.
یک آکواریوم کوچک، زیستگاه یک یا چند ماهی است که در آن زندگی می کنند.
زیستگاه کرم خاکی، خاک مرطوب است.
رودخانه، دریا، جنگل ، بیابان و حتّی گلدان خانه ی شما هر کدام یک زیستگاه است. بوستان زیستگاهی است که انسان آن را می سازد.
انسان زیستگاه های طبیعی را تغییر می دهد.
گاهی آن ها را با فعّالیت های خود مثل جادّه سازی، ساختن شهرک و کارخانه ، ریختن فاضلاب یا زباله ها در رودخانه ها و ... زیستگاه ها را از بین می برد. همه ی چیزهایی که در طبیعت وجود دارند و مردم از آن ها استفاده می کنند ، منابع طبیعی نامیده می شوند.
منابع طبیعی بر دو نوع اند: 1) منابع طبیعی زنده 2) منابع طبیعی غیر زنده
گیاهان و جانوران منابع طبیعی زنده اند .
هوا، آب و خاک منابع طبیعی غیر زنده هستند. چمن همیشه می تواند بخش های بریده شده ی خود را جبران کند و به همین دلیل، همیشه در حال رشد است.
منابعی که در صورت مصرف شدن، خیلی زود جبران می شوند، منابع جبران شدنی نام دارند.مانند چمن و اکسیژن
منابعی که در صورت مصرف شدن، زود جبران نمی شوند ، منابع جبران نشدنی هستند. مانند نفت و خاک
گیاهان و جانوران اگر به طور صحیح بهره برداری شوند ، جبران شدنی هستند چون تولید مثل می کنند. به مجموع افراد یک نوع از جان داران که در جای خاصی زندگی می کنند ، جمعیت می گویند.
اگر در یک جمعیت ، هیچ یک از افراد آن نمیرد و یا نوزاد جدیدی به دنیا نیاید، تعداد افراد آن ثابت می مان...